Lấy Link chùa đâu có dễ =)) ! Login vào rồi quay lại lấy link nhé !

ctw-hack-gameloop-and-smartgaga-magic-bullet

FUNCTION / CHỨC NĂNG

- Hiển thị địch (máu, vị trí, khoảng cách,...)
- Hiển thị vật phẩm
- Hiển thị máu địch
- Aimbot tự dí tâm vào địch
- Magic bullet (100% đạn bay vào người địch)
- Không giật súng...


SETUP / CÀI ĐẶT

- Sử Dụng Trên Gameloop và SmartGaGa
- Sử dụng càng ít chức năng an toàn càng cao