Lấy Link chùa đâu có dễ =)) ! Login vào rồi quay lại lấy link nhé !

ban-oktw-v1-tool-lmht-lol

FUNCTION / CHỨC NĂNG

- Cày Rank An Toàn
- Có Sẵn Anti-Ban
- Combo Cực Bá
.
SETUP / CÀI ĐẶT

UPDATE 16h 26-08 11.17 pass 123 

TOOL ĐÃ BAO GỒM ANTIBAN AN TOÀN CAO HƠI KÉN WIN

CÁCH CHECK VER WIN KICK ẢNH BÊN DƯỚI, KO ĐỔI TRẢ KEY NẾU BỊ DIS GAME HOẶC KO NHẬN TOOL